ลงทะเบียน

  ชี้แจงข้อมูลและวิธีการเรียน

  ข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ
  ใช้เพียงเพื่อการเรียนกับ TOPICA Native เท่านั้น
  <

  TOPICA NATIVE

  ผู้นำด้านเทคโนโลยีการศึกษาแบบ E-learning
  ระดับนานาชาติสู่ประเทศไทย

  “Topica ได้รับความเชื่อมั่น อย่างสม่ำเสมอ เป็นผู้นำใน กิจกรรมต่างๆทั้ง ในประเทศ เวียดนาม , ไทย, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย”

  “Topica ได้รับความเชื่อมั่น อย่างสม่ำเสมอ เป็นผู้นำใน กิจกรรมต่างๆทั้ง ในประเทศ เวียดนาม , ไทย, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย”

  “TOPICA Native เป็นที่แรก ของโลก ที่ให้ผู้เรียนได้ใช้ Google Glass สำหรับการฝึก สนทนาภาษาอังกฤษได้อย่าง อิสระ”

  “การพัฒนาหลักสูตร การศีกษาของผู้ประกอบการใน เอเชีย”

  สื่อพูดถึงเราอย่างไรบ้าง ?

  Topica Chairman delivered the Opening Keynote at Edtech Asia Summit Bangkok 2016, one of the most prestigious Education Technology conferences in SEA. The event had "..200 exhibitors from 20 countries worldwide to share the ideas and exchange about innovation and lectures in education..."

  ผู้บริหารสูงสุดจาก TOPICA ดร.ทรูแมนท์ ฟาม เข้าร่วมในพิธีเปิดงานประชุม Edtech Asia Summit Bangkok 2016 ซึ่งเป็นหนึ่งในงานประชุมเทคโนโลยี การศึกษาระดับนานาชาติ และจัดขึ้นในอาเซียน มีผู้ร่วมงานกว่า 200 คนจาก 20 ประเทศทั่วโลก เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยน และ สร้างสรรค์ นวัตกรรม เนื้อหาบทเรียนใหม่ๆ ทางด้านการศึกษาในเอเชีย...