TOPICA NATIVE

ผู้นำด้านเทคโนโลยีการศึกษาแบบ E-learning
ระดับนานาชาติสู่ประเทศไทย

TOPICA Native เป็นโปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
โดยเน้นให้ผู้เรียนฝึกพูดภาษาอังกฤษกับอาจารย์เจ้าของภาษาทุกวัน
โดยใช้หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและการทำงานเพื่อการพัฒนาทักษะการพูด

ข้อดีของการสอนที่ทันสมัยที่ TOPICA Native นำมาใช้ เมื่อเปรียบเทียบกับการเรียนแบบเก่า

L I P E

LECTURE - INTERACTION - PRACTICE - EXAM

การบรรยาย - การมีปฎิสัมพันธ์ - การฝึกฝน - การทดสอบ

กระบวนการการเรียนแบบเก่าคือ (L.I.P.E) คุณเริ่มด้วยการเรียนทฤษฎี (Lecture)
จากนั้นก็เป็นการอภิปรายกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน (Interactive), ต่อมาคือการฝึกกับอาจารย์ (Practice)
และจบด้วยการทดสอบ (Exam)

P I E L E

PRACTICE - INTERACTION - EVALUATION - LECTURE - EXAM

การฝึกฝน - การมีปฎิสัมพันธ์ - การประเมินผล - การบรรยาย - การทดสอบ

ด้วยกระบวนการการเรียนที่ทันสมัย P.I.E.L.E ที่เริ่มต้นด้วยการฝึกพูดกับอาจารย์เจ้าของภาษา (Practice)
ตามมาด้วยการแลกเปลี่ยนและอภิปรายความคิดเห็นกับเพื่อนร่วมชั้นเรียนและที่ปรึกษาส่วนตัวของคุณ (Interactive)
ผู้เรียนจะได้รับการประเมินผล เพื่อการพัฒนาทักษะ ทั้งจุดแข็งจุดอ่อน ทั้งด้านไวยากรณ์ คำศัพท์
และการออกเสียงที่ถูกต้อง (Evaluation) โดยอาจารย์จะสรุปบทเรียนให้คุณหลังจากนั้น (Lecture)
ขั้นตอนสุดท้ายคือ การสอบวัดผล เพื่อยืนยันระดับภาษาอังกฤษของคุณ (Exam)

นอกจากนั้น การเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ P.I.E.L.E
คุณจะมีโอกาสมากกว่าในการฝึกพูดและการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง
ดีกว่าการมาสนใจกับคะแนนสอบแบบกระบวนการเรียนแบบเก่า

ถ้าโปรแกรมของเราเหมาะสมกับคุณ
คลิกอ่านต่อได้ที่นี่เลย!

โทรเลย ฮอตไลน์

0999 100 245

เราจะรีบติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

P I E L E
PRACTICE INTERACTION EVALUATION LECTURE EXAM
เรียนและฝึกฝน
ภาษาอังกฤษกับอาจารย์
เจ้าของภาษาแบบสดๆ
ด้วยห้องเรียนเสมือนจริง

แลกเปลี่ยนและพูดคุย
กับเพื่อนร่วมชั้นเรียน
และที่ปรึกษาส่วนตัวของคุณ


ผู้เรียนจะได้รับการประเมินผล
เพื่อการพัฒนาทักษะ
ทั้งจุดแข็งจุดอ่อน
ทั้งด้านไวยากรณ์ คำศัพท์
และการออกเสียงที่ถูกต้อง
อาจารย์ผู้สอน
จะสรุปเนื้อหาการเรียน
ให้คุณทุกเนื้อหาที่เรียน


การสอบวัดผล
เพื่อยืนยัน
ระดับภาษาอังกฤษของคุณ


ห้องเรียนของเรา