Topica-Native-International-Teachers

อาจารย์เจ้าของภาษา

เราคัดสรรอาจารย์ที่มีคุณภาพเพื่อให้ผู้เรียนของเราได้เรียนรู้อยากที่ต้องและดีที่สุด โดยอาจารย์ผู้สอนจะแบ่งออกเป็น 2ส่วน ได้แก่ อาจารย์ชาวต่างชาติ และอาจารย์ชาวไทย โดยอาจารย์ที่มาสอนจะต้องได้รับการรับรองจาก TESOL,TEFL,CELAT หรือผ่านการทดสอบทักษะการสอนจากTopica Native โดยอาจารย์ชาวต่างชาติจะมากจากยุโรป อังกฤษ อเมริกาและออสเตรเลีย นอกจากใบรับรองแล้ว อาจารย์ชาวต่างชาติยังต้องมีประสบการณ์สอนมามากกว่า 2 ปีเพื่อให้มั่นใจว่าประสบการณ์สอนของอาจารย์เหล่านั้นจะช่วยถ่ายทอดความรู้แบบมืออาชีพจากอาจารย์ผู้สอนสู่ผู้เรียนของ Topica Native

Topica-Native-Local-Teachers-Available

อาจารย์ชาวไทย

อาจารย์ชาวไทย ในห้องเรียนกับอาจารย์ชาวไทยนั้นจะช่วยให้ผู้เรียนในระดับ Super Basic และ Basic เท่านั้น การเรียนกับอาจารย์คนไทยก็จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหาของการเรียนมากขึ้น เช่นไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ การแปลความหมาย หรือการใช้ประโยคต่างๆ นอกจากนี้จะยังทำเป็นการวางพื้นฐานของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งการการเรียนกับอาจารย์ชาวไทยสลับกับอาจารย์ชาวต่างชาติก็จะช่วยให้ผู้เรียนรู้สึกผ่อนคลายไม่ตรึงเครียดมากเกินไปและสามารถเรียนรู้ได้ดีขึ้น

Topica-Native-Local-Teachers-Available

อาจารย์ผู้ช่วยสอน

อาจารย์ผู้ช่วยสอนในห้องเรียน จะมีเฉพาะในห้องเรียนSuper Basic และ Basic เท่านั้น
การเรียนแบบที่มีอาจารย์ผู้ช่วยสอนจะทำให้ผู้เรียนเข้าใจในการเรียนกับอาจารย์ชาวต่างชาติ
มากขึ้น ผู้เรียนจะกล้าพูด และเสริมสร้างความมั่นใจ ในขณะเรียนกับอาจารย์ชาวต่างชาติ

สัมผัสประสบการณ์การเรียนแบบหลายหลายรูปแบบและสำเนียงได้แล้วที่นี่
ลงทะเบียนกับเราเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ