เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

บทเรียนทฤษฎีแบบมัลติมีเดียมากกว่า 600บทเรียน

อีกหนึ่งรูปแบบของการเรียนออนไลน์ที่ Topica Native ได้รังสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้เรียน
บทเรียนทฤษฎีแบบมัลติมีเดีย ที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่เบื้อต้นจนถึงระดับมืออาชีพ ภายใต้บทเรียนที่มีความหลายหลายทางด้านเนื้อหา ตัวอย่างเช่น การทำงาน ต่างประเทศ หรือ การใช้ชีวิตประจำวัน เพื่อจำลองสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษในสถาการณ์ต่างๆ

Topica-Effective-Proven-Materials

บทเรียนที่มีประสิทธิภาพ

ความสำเร็จของ E-learning กลายเป็นการปฏิวัติการศึกษาแบบใหม่ ของมหาวิทยาลัยสองแห่งที่มีชื่อเสียงในโลกได้แก่ MIT และHarvard ที่เป็นแบบอย่างสำหรับการประยุกต์ใช้และประสบความสำเร็จกับ E-learning การใช้ข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และผลการวิจัยจากสถาบันที่มีชื่อเสียง ทำให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมั่นในประสิทธิภาพการเรียนการสอนได้

มหาวิทยาลัย Harvard และ British Council มีโปรแกรมการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศออนไลน์นับหมื่นคนที่เข้าร่วมเรียนจากทั่วทุกมุมโลก และนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของ Topica Native จากการวิจัยและทดลองหลักสูตร P.I.E.L.E ที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นกับอาจารย์ผู้สอน และนักเรียนคนอื่นๆ ผสานกับการใช้ VCR สถานการณ์ชีวิตประจำวัน ยิ่งทำให้มีการพัฒนาด้านภาษา และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างรวดเร็วกว่าหลักสูตรเดิมๆ โดยวิธีการเรียนแบบนี้กำลังเป็นที่นิยมอย่างสูงในอเมริกา และประเทศอื่นๆทั่วโลก

มุ่งเน้นที่การพัฒนาทักษะในการสื่อสาร วิธีที่จะช่วยให้นักเรียนฝึกการพูดในชีวิตประจำวันกับอาจารย์จากยุโรป สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลียผ่านรูปแบบที่ใกล้เคียงกับชีวิตจริงและการทำงาน มากที่สุด ผู้เรียนกว่า 30,000 ราย ที่กำลังศึกษาในหลักสูตรของ Topica Native ผู้เรียนกว่า 77.4 % สามารถสนทนาภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติได้อย่างมั่นใจ ภายใน 3 เดือน และมีคะแนนสอบเพิ่มได้ถึง 30% หลังเรียนกับเรา 33.8% ของผู้เรียนตัดสินใจพัฒนาภาษาอังกฤษต่อที่ Topica Native หลังจากจบคอร์สแรก

Topica-Native-Updated-Material

เนื้อหาที่ทันสมัยตลอดเวลา

Topica Native มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนบทเรียนใหม่ๆ อีกทั้งเนื้อหายังสอดคล้องกับการใช้ชีวิตปัจจุบันเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนอย่างตรงจุดและให้ครบในทุกๆด้าน เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์กับบทเรียนอย่างสูงสุด

พิสูจน์การเรียนออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพสูงกับเรา ติดต่อกับเจ้าหน้าที่เพื่อให้ข้อมูลในการเรียนเพิ่มเติม