เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

ห้องเรียนออนไลน์

ในการเรียนห้องเรียนออนไลน์ ผู้เรียนจะต้องเตรียมตัวก่อเข้าเรียนประมาณ 15-30 นาที การเรียน 1 ครั้งจะใช้ระยะเวลาประมาณ 45 นาที เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสในการฝึกทักษะภาษาอังกฤษกับอาจารย์เจ้าของภาษาและเพื่อร่วมชั้นเรียน ในแต่ละวันผู้เรียนจะได้เรียน 1 บทเรียนต่อวัน เพื่อที่จะทำให้ผู้เรียนได้เข้าใจการเรียนในหัวข้อนั้นๆมากขึ้น

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

บทเรียนทฤษฎีแบบมัลติมีเดีย

บทเรียนทฤษฎีแบบมัลติมีเดีย เปรียบเสมือนห้องสมุดออนไลน์ขนาดใหญ่ที่จะช่วยให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตัวเอง และเป็นการเพิ่มเติมทักษะที่เหลือให้แก่ผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นคำศัพท์
ไวยกรณ์ การออกเสียง หรือแบบฝึกหัดต่างๆ ที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากห้องเรียนออนไลน์

Topica-Monthly-Tests

การทดสอบภาษาอังกฤษประจำเดือน

นอกจากการเรียนที่หลากหลายแล้ว ผู้เรียนยังจะได้ทดสอบระดับภาษาอังกฤษในทุกๆเดือน
เพื่อวัดและประเมินผลการเรียนภาษาอังกฤษของผู้เรียน อีกทั้งยังใช้ในการเลื่อนระดับการเรียนภาษาของผู้เรียนอีกด้วย
ประสิทธิภาพของข้อสอบของเรายังเทียบเท่ากับการสอบโทอิค อีกด้วย

พัฒนาภาษาอังกฤษกับเราได้ทั้งทักษะและวัดผลโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ติดต่อเราเพื่อรับคำปรึกษาเพิ่มเติม